Още трима души са задържани по случая на изнудване с участието на служител на община Варна.

Поне един от новите задържани е служител в община Варна в отдел "Строителен контрол".

По-късно днес в Окръжен съд - Варна предстои да бъде гледана мярката на неотклонение на тримата задържани.


Припомняме че, на 31 юли при специализирана акция при получаване на сумата от 10 000 лв. бе задържан 29-годишен мъж, известен на органите на реда. По-късно бяха задържани и още двама души, единият от които инспектор "Строителен контрол" в община Варна - Добри. Д.

Бе им повдигнато обвинение, че за да принудят лице да се разпореди със сума от 15 000 лв, са го заплашили с увреждане на имуществото – събаряне на недвижим имот, под предлог, че е незаконен, съобщи "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.