Днес в присъствието на нотариус бяха изтеглени още пет потребители, включили се в играта по повод 5-годишнината на първата онлайн платформа за сключване на договор за доставка на електроенергия през интернет – www.kupitok.bg, разработена от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. Те ще получат енергийно ефективни крушки на Philips.

Играта „5 години Купи Ток – сподели и спечели“ стартира на 26 януари 2021 година и ще продължи до 25 юли включително. До момента 13 участници спечелиха енергийно ефективни уреди или осветителни тела, като на 26.07.2021 година предстои последното теглене, когато един късметлия ще спечели голямата награда – електрическа тротинетка.

В играта може да се включи всеки потребител на онлайн портала, независимо дали е клиент на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. Участието не е обвързано с покупка, като единственото условие е попълването на кратка анкета на адрес https://portal.eproes.bg/index.php?page=5years.

Над 2500 потребители вече отговориха на трите въпроса в анкетата, свързани със свободния пазар на електроенергия. В тегленията се включват всички участници, изпратили своите отговори от началото на играта на 26 януари до деня на съответното теглене. Един участник има право да спечели една награда, като в случай че вече е бил изтеглен, не участва в следващото теглене.

Всички печеливши се публикуват на адрес: https://portal.eproes.bg/index.php?page=pages&num=30. Представител на компанията ще се свърже с тях, за да уточни начина на получаване на наградата.

Пълните условия за включване в игра „5 години Купи Ток – сподели и спечели!“ са достъпни на https://portal.eproes.bg/files/files/ENERGO-PRO_TermsAndConditions_5years_KupiTok.pdf.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.