Директорът на Средното училище „Димитър Благоев” в Провадия Йордан Михалев е заразен с коронавирус. Това съобщи кметът на града Жоро Илчев.

В понеделник сградата на училището ще бъде дезинфекцирана, а от вторник цялото училище преминава в дистанционна форма на обучение за 10 дни, допълни той. Към момента няма яснота дали педагогическият персонал ще бъде тестван за COVID-19.

След Основно училище „Иван Вазов”, чиято директорка беше заразена с коронавирус и в четвъртък почина, това е второто училище в Провадия, което преминава към дистанционна форма на обучение, съобщава Радио Варна.

Снимка: Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.