Апелативният съд във Варна отмени оправдателната присъда на Варненския окръжен съд и призна за виновна участничка в катастрофа с мотор.

Инцидентът е станал на 17 октомври 2018 г. след завой от ул. „Хаджи Димитър“, Ивалина Б. навлязла с колата си в лявата лента на бул. „Сливница“ във Варна. Зад нея се движел мотор. При последвалия сблъсък мотоциклетистът е загинал.

Според съдебния акт на втората инстанция, Ивалина Б. е нарушила Закона за движение по пътищата, като не е спазила задължението да пропусне превозно средство, движещо се по път с предимство. Така по непредпазливост причинила смъртта на Иван Ч.

На жената бе присъдено наказание 1 година лишаване от свобода, чието изпълнение бе отложено с 3 години. Подсъдимата е лишена от право да управлява моторно превозно средство за 2 години. Тя трябва да изплати общо 270 хиляди лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди на майката и сестрата на загиналия, конституирани като частни обвинители и граждански ищци.

Производството пред въззивната инстанция бе образувано след протест на прокуратурата и жалба на частните обвинители с искане водачката да бъде призната за виновна. Апелативният съд прецени, че за правилното решаване на делото е необходимо провеждане на съдебно следствие. Изискани бяха сведения от редица институции, разпитани бяха свидетели.

Съдът назначи и комплексна автотехническа и съдебномедицинска експертиза. От заключенията й стана ясно, че преди удара мотоциклетът се е движел със скорост около 106 км/ч при максимално развити от шофьорката на лекия автомобил 22 км/ч. Експертите посочиха, че правилното поведение е изисквало водачката да завие надясно по най-краткия път, а след това да извърши маневра за престрояване в ляво. В случай, че това е било направено, произшествието не би настъпило.

Според представителя на Апелативната прокуратура, подсъдимата е нарушила закона като е отнела предимството на мотоциклетиста и не се е уверила, че с маневрата си няма за застраши пътната безопасност. Обвинението не омаловажи и приноса на моториста, който се е движел със скорост над разрешената и е съпричинил инцидента.

Защитата на Ивалина оспори арбитражната експертиза. Адвокатът й изтъкна, че правото на предимство е било на нейна страна. Тя е завила на зелен светофар, което означава че по това време е било забранено движението на идващи по булеварда превозни средства. Автомобилът й бил застигнат от мотора.

Присъдата, с която Варненският апелативен съд призна вината на Ивалина Б. за това, че по непредпазливост е причинила смъртта на моториста Иван Ч., подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.