Снимка: Thinkstock

19-годишните Иво Н. и Севдалин С. се признаха за виновни и сключиха споразумение с прокуратурата, което беше одобрено от Варненския окръжен съд.

Страните в бързото производство приеха за безспорно установено, че на 4 март тази година в Провадия в условията на продължавано престъпление, използвали чужд платежен инструмент и без съгласието на титуляра изтеглили общо 750 лева. Част от сумата – 250 лв. получил Севдалин С. , за които знаел, че са придобити от Иво Н. чрез престъпление.

Извършителите са възстановили нанесените щети на пострадалата жена, чиято карта са използвали. И двамата са неосъждани.

Пред съда 19-годишните младежи приеха да им бъдат наложени наказания „лишаване от свобода“ в размер на 4 месеца за Севдалин С. и 6 месеца за Иво Н., чието изтърпяване да бъде отложено с изпитателен срок от 3 години.
Постановеният съдебен акт е окончателен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.