Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура- Варна, 47-годишния Милен Райчев и 25-годишния му син Виктор Райчев, с което двамата се признават за виновни, че отглеждали и държали без надлежно разрешително високорискови наркотични вещества с цел разпространение.

Пред съда те заявиха, че са съгласни с постигнатото споразумение и се отказват от по-нататъшното разглеждане на делото по общия ред.

Страните по делото приеха за безспорно установено, че от неустановена дата до 10.07.2019 г. в две къщи в град Суворово двамата мъже в съучастие като съизвършители са отглеждали общо 61 броя растения от рода на конопа. Освен това Милен и Виктор държали с цел разпространение 1883,78 грама марихуана на обща стойност 11 302,68 лева.

Варненският окръжен съд, одобри споразумението, след като прецени, че същото не противоречи на закона и морала.

За отглеждането на конопа 25-годишният Виктор и 47-годишният Милен приеха да търпят наказания 2 години „лишаване от свобода“ с 4 годишен изпитателен срок и 5 000 лева глоба за всеки от тях. За държането на наркотици с цел разпространение, всеки от двамата е осъден на 3 години затвор с 5 години изпитателен срок и глоба от 10 000 лева. Милен Райков и Виктор Райков ще търпят по- тежкото от двете наложени наказания.

В тежест на подсъдимите са и направените по наказателното производство разноски в размер на 554,91 лв., които двамата следва да платят поравно в полза на Държавата.
Постановеният съдебен акт е окончателен и има последиците на влязла в сила присъда.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.