Полицаят Венцислав Караджов, осъден на доживотен затвор, се е барикадирал в дома си. Заради това не може да бъде отведен в затвора. Това съобщиха NOVA и plovdiv24.bg.

В момента на място в дома на Караджов в Пловдив има полицейски екип и психолози, които се опитват да го убедят да излезе.

Преди това с решение на Върховния касационен съд, прекаралия седем години зад решетките бивш представител на органите на реда, обвинен в убийство на родителите си по особено жесток начин, беше пуснат да излезе под домашен арест с гривна за проследяване.

А днес Апелативен съд – Пловдив потвърди доживотната присъда на полицая, постановена от Пловдивския окръжен съд.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.