Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура - Варна, и 22-годишните Християн Христов и Александър Николов, които признаха вината си, че в съучастие са извършили кражба и са ползвали чужди банкови карта, без съгласието на титуляра.
Със споразумението страните приеха за безспорно установено, че на 14.10.2020 г. във Варна, при условията на опасен рецидив, младежите отнели чужди движими вещи на обща стойност 230,96 лв. На същата дата с две от откраднатите кредитни карти, двамата успели да извършат 3 транзакции на обща стойност 137,67 лева, като деянието не съставлява по-тежко престъпление.
Варненският окръжен съд одобри споразумението, след като прецени, че същото не противоречи на закона и морала.
За всяко от извършените престъпления Християн Христов и Александър Николов приеха да им бъдат наложени наказания от по 1 година „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяване.
Постановеният съдебен акт е окончателен, има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване, съобщиха от отдела "Връзки с обществеността" на варненския Окръжен съд.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.