Спортни събития и практики, стимулиращи двигателната активност сред младите хора, с възможност за прилагането им в домашни условия, организират дирекция „Спорт“ към Община Варна и катедра „Физическо възпитание и спорт” към Икономическия университет. Тренировките ще се проведат в спортния комплекс на вуза, като право на участие имат ученици от варненски училища и студенти от Икономическия университет. Всяко събитие ще се води от експерт в съответния спорт.

Програмата е следната:

Танцов workshop - 27.05.21 г. (четвъртък), 18.30 ч. Тренировката включва загрявка, елементи от йога, разтягане, упражнения за гъвкавост и сила и много танцови стъпки. Препоръчителното спортно облекло е клин, тениска или боди, чорапи. Могат да участват както танцуващи, така и хора без опит.

Power body fit - 01.06.21 г. (вторник), 18.30 ч. Тренировка вклъчва съчетание от силови и кардио упражнения, предимно с тежестта на собственото тяло. Подобрява тонуса, силата, пъргавината, скороста и баланса на тялото.

Заедно с йога - 02.06.21 г. (сряда) , 18.30 ч./ Тренировка за релаксация и възстановяване на тялото. Включва система от физически и умствени практики чрез различни разтягания, пози и дихателни упражнения. Полезна е за намаляване на стреса, редуциране на болката в гърба, помага за концентрацията, помага отслабването и прави тялото по-силно, съобщава "Live.Varna.bg".

Записване на следния линк:

https://ue-varna.bg/bg/p/8684/katedra-fizichesko-vazpitanie-i-sport/forma-za-zapisvane
Лице за контакти: доц. д-р Илко Илиев, тел: 0882 164 715

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.