Традиционният Международен турнир по волейбол за Купата на кмета на Община Варна ще се проведе от 28-ми до 29-ти август в спортната зала по волейбол на НСБ „Спортпалас“. Организатори на проявата са волейболен клуб „Варна ДКС“ и дирекция „Спорт“ към Община Варна. В тазгодишното издание на турнира ще вземат участие отборите ВК „Варна ДКС“, ВК „Ахил“ София, ВК „Меджидия“ Румъния и ВК „Перун“, съобщи "Live.Varna.bg".

Програма:

28.08.2020 г.

16.00 ч. ВК „Варна ДКС“ - ВК „Перун“

17.30 ч. ВК „Ахил“ София – ВК „Меджидия“ Румъния

29.08.2020 г.

09.30 ч. ВК „Перун“ – ВК „Меджидия“ Румъния

11.00 ч. ВК „Варна ДКС“ – ВК „Ахил“ София

14.00 ч. ВК „Перун“ – ВК „Ахил“ София

15.30 ч ВК „Варна ДКС“ – ВК „Меджидия“ Румъния

17.00 ч. Награждаване

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.