Операция на няколко служби тече на различни места в София. На изходите на столицата има засилено полицейско присъствие. По информация на „Хоризонт“ при акцията на МВР се издирва човек. Засилено присъствие на полиция има на автомагистрала „Тракия“ в посока изход от столицата.

Повече полиция и микробуси на жандармерията има и на останалите изходи на града.

Полицаите проверяват масово автомобилите, които напускат София.

От МВР само потвърждават за операцията, но не казват повече подробности. Още няма яснота дали издирваният от полицията мъж е част от досъдебно производство или от течащо в момента разследване.

Повече информация вероятно ще бъде дадена по-късно днес или утре.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.