Опашки се извиха пред двата ваксинационни пункта в "Пирогов" днес. Днес и през уикенда всички, които попадат в четирите фази от Националния ваксинационен план могат да се ваксинират в "Пирогов". Там се поставя ваксината на "Астра Зенека".

Телефонът за желаещите да се запишат за ваксинация е 0 700 100 37.

Премиерът Бойко Борисов разпореди днес едновременно с четвъртата фаза от ваксинационния план да се създаде зелен коридор за всички желаещи да се ваксинират срещу COVID-19, съобщава сайтът "Vesti.bg". 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.