Снимка: БНР

„Справедливо да се даде възможност на децата поне веднъж в рамките на годината след завършването да могат да се явят на повишителен изпит. Става въпрос за възможност зрелостниците да се явяват повторно на матура, за да повишат оценката си за кандидатстване в университет. Матурата има определящо значение в достъпа до висшите училища. Ако не се представят по-добре, да им се зачете по-благоприятният резултат".

Това каза пред БНР омбудсманът проф. Диана Ковачева във връзка с предложението за промени в Закона за образованието, които са формулирани и срещат подкрепа в ресорната парламентарна комисия.

По думите на проф. Ковачева инициативата й е срещнала широка подкрепа и от страна на министъра на образованието, и от страна на председателя на комисията по образованието, и от представители на основните политически сили, чиито гласове биха могли да осигурят възможност за приемането на една подобна разпоредба.

В предаването "Нещо повече" тя допълни, че предложението е внесено в парламента, има подкрепа, въпросът е бързо да се придвижи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.