Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до министъра на образованието Красимир Вълчев с настояване да бъдат отменени Националните външни оценявания в 4-ти и 10-и клас през настоящата учебна година.

Повод за препоръката са жалби и подписки на родители до Ковачева, в които родителите посочват, че учениците повече от 5 месеца се обучават дистанционно и това се отразява на тяхната подготовка, а усвояването на част от материала е недостатъчно задълбочено и няма как той да бъде наваксан, съобщава БНР.

Според родителите децата се нуждаят от подкрепа и от възможност да покажат знанията си в нормални учебни условия, а не в настоящата ситуация, посочва в препоръката си до просветния министър Диана Ковачева. Тя допълва, че „не малка част от първия учебен срок учениците са в онлайн обучение и в този смисъл резултатите на децата няма да са адекватни, защото онлайн обучението не е като присъственото“, пише още омбудсманът.

В сряда министърът на образованието Красимир Вълчев посочи, че засега не се планира отмяна на изпитите в 4-ти и 10-и клас, но ако ситуацията в страната, когато са датите на изпитите е кризисна, изпитите могат и да не се проведат.

Същевременно онлайн петиция с искане за отмяна на изпитите след 10-и клас към момента събира над 14 000 гласа подкрепа, различни обаче са вижданията по темата на учители и директори.

Според Стефани Любенова, десетокласничка в Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх“ във Враца, националното външно оценяване след 10-и клас трябва да бъде отменено, тъй като в режим на дистанционно обучение, учениците не могат да се подготвят добре за него.

На друго мнение е  Лариса Нешева, учител по математика в столичното 51-во училище „Елисавета Багряна“, отмяна на външното оценяване след 10-и клас не се налага. И според Нина Чанева, директор на 23-то СУ „Фредерик Жолио Кюри“ в София, отмяна на изпитите след 10-и клас към момента не е нужна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.