През 2020 г. над 13 200 граждани са подали жалби и са получили съдействие от омбудсмана Диана Ковачева, а още 23 865 души са направили това в колективни подписки, жалби и петиции. Това сочи справката на институцията към 23 декември 2020 г., изготвена от експертите на националния обществен защитник.

Най-висок е броят на хората, недоволни преди всичко от лошото качество на ВиК услугите и високите и неразбираеми сметки на парното – близо 2 000 души от общо 3 289 получени жалби в сектор „Нарушени права на потребителите“.

Веднага след това е най-голям броят на хората, писали до омбудсмана заради проблеми в сферата на социалните права, образование и здравеопазване – 2 926 граждани.

Една група са предимно лица, които са били регистрирани като безработни в дирекциите „Бюро по труда“, получавали са парично обезщетение за определен срок. След изтичането на този срок през времето на „Извънредното положение“, в което те не са успели да се реализират на пазара на труда, се оказват в ситуация, в която нямат право, нито на парично обезщетение, нито на социална подкрепа.

Други категории лица са родители на малки деца – основно до 12 годишна възраст, на които едностранно е предоставен от работодателите им платен отпуск или те са поискали и ползват платен или неплатен отпуск, за да могат да гледат децата си, поради затваряне на училищата и детските градини. След изчерпване на платения годишен отпуск остават без алтернатива за доходи през времето на „Извънредното положение“.

Жалби в първия месец от извънредното положение са подадени и от жени, на които предстои раждане, поради преустановяването на прегледи в консултативните кабинети, което ги поставя в невъзможност за получаване на болничен лист за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 дни, от които 45 дни преди раждането.

Още след първите месеци на извънредното положение в администрацията на омбудсмана постъпват и множество жалби от лица, упражняващи свободни професии и от представители на малкия частен бизнес, които също изпитват трудности. В една колективна жалба към омбудсмана се обръщат десетки хотелиери и ресторантьори, без нает персонал и работодатели, собственици на малки ресторантчета, заведения за бързо хранене, къщи за гости, които имат от 1 до 9 наети работници. По този повод към омбудсмана се обръщат и много екскурзоводи, които в голямата си част са самоосигуряващи се лица.

В тази връзка е дадена препоръка на министъра на труда и социалната политика да бъдат предложени спешни мерки за подпомагане на лица, които са били регистрирани като безработни в дирекциите „Бюро по труда“ след обявяване на извънредно положение и са без право на обезщетение за безработица; майките, които остават в домовете си, за да се грижат за децата си до 12 годишна възраст; бременни жени, на които им предстои раждане и са в невъзможност да получат болнични листове за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане; работодателите, осъществяващи сезонна заетост, които имат нужда от подкрепа за запазване на заетостта на персонала си, съобщава "news.bg".

Препоръката на омбудсмана е изпълнена.По-важни препоръки в областта на пенсионно-осигурителните права на гражданите:

В областта на пенсионно-осигурителните права на гражданите най-голям дял от оплакванията е свързан с ниския размер на пенсиите – 209 души. Възрастните хора протестират и срещу несправедливия начин на тяхното преизчисляване и осъвременяване. Проблемът с изплащането на пенсиите от Втория стълб на държавното обществено осигуряване е друга основна тема в жалбите – гражданите искат ясни правила, предоставяне на по-добра информация за вземане на правилно решение относно предоставяните от закона възможности за втора-допълнителна пенсия и законова промяна, която да им предостави възможност за прехвърляне на натрупаните по индивидуалната им партида средства във фонд, който решат или към Сребърния фонд на НОИ, без ограничение във времето. По този въпрос омбудсманът проведе среща с представители на частни пенсионни фондове и изпрати препоръка до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева.

В резултат на това, както и на предприети действия на правителство и заинтересовани лица – гражданите вече имат възможност при желание да получат пълна информация както за разполагаемите си средства, така и за евентуалните суми, които биха получавали като втора пенсия. Дава се също така възможност за преценка за прехвърляне на средствата и за тези, които ще могат да получават втората си пенсия от 2021 г.

Друга препоръка отправена от омбудсмана до министър Сачева засяга преодоляването на трудностите пред работниците да се възползват от Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19. Тя беше свързана с факта, че като условие за предоставяне на кредит беше посочено да няма невнесени от страна на работодателя осигурителни вноски на кандидатстващия работник. Препоръката на омбудсмана беше това условие да бъде премахнато.

Препоръката е изпълнена.За проблеми и съдействие в сферата на здравеопазването към омбудсмана се обръщат 835 граждани.

Преобладаващата част от жалбите и сигналите са по повод недоволство от определените от Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и по-рядко от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) проценти трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Жалби постъпват и във връзка със забавяне на експертизата от ТЕЛК в някои области, както и от НЕЛК.

Сериозен е и броят на хората срещнали трудности при достъпа до първична и специализирана извънболнична, както и доболнична помощ, в това число поради пандемията от COVID-19.

Здравеопазване – други – 554.

В това число са и жалбите, имащи отношение към противоепидемичните мерки – както несъгласие на някои граждани с въведените ограничения, така и сигнали за неспазването на мерките.

Граждани, пристигащи на територията на Република България от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Турция, Кралство Швеция и други държави се обръщат към омбудсмана за съдействие за облекчаване на въведените противоепидемични мерки.

В това число са и жалби, имащи отношение към здравното осигуряване на гражданите и при трансграничното им здравно обслужване.

По-важни изпълнени препоръки:

- След първия локдаун в началото на годината граждани се обръщат към омбудсмана с искане да отпадне карантината, а впоследствие на изискването за представяне на отрицателен резултат от проведен PCR тест за завръщащите се в страната български граждани от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Турция, Швеция.

Във връзка с жалбите, са отправени препоръки към министъра на здравеопазването, а също към заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи (за Англия), като поставените от гражданите проблеми бяха решени.

- Жалба от медицински специалисти от болница в Югозападна България. Посочват, че съвместно със служители на държавни органи (РЗИ, РЗОК) са давали дежурства „на първа линия“, но три месеца по-късно все още не са получили допълнителни възнаграждения от по 1000 лв.

В отговор на отправена от омбудсмана до министъра на здравеопазването препоръка е получена информация, че е направено изменение и допълнение на проекта „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха на общественото здраве от COVID-19“, финансирана по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Посочва се, че възнагражденията на специалистите по здравни грижи са изплатени. Омбудсманът получи и благодарност от името на медицинските сестри за оказаното им съдействие които потвърдиха, че са получили сумите.

- По повод изнесена в медиите информация за въведен лимит на PCR тестове в Област Благоевград и след проведени разговори с РЗИ – Благоевград и РЗОК – Благоевград, омбудсманът се обърна към министъра на здравеопазването с препоръка да разпореди извършване на проверка за изясняване на случая, като настоя да бъдат обсъдени и предприети мерки за осигуряване провеждането на достатъчен брой назначени от РЗИ изследвания в областта.

На следващия ден проблемът е решен.

- Към омбудсмана за съдействие се обръщат родителите на деца с Диабет тип 1 и пациенти, провеждащи лечение с инсулинови помпи. Посочват, че вече повече от година е налице проблем с актуализационни файлове за тримесечни рецепти за медицински консумативи, който и до момента не е решен от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Сочат нарушени свои права, отбелязват епидемична обстановка в страната.

Във връзка с жалбата, беше отправена препоръка към управителя на НЗОК за извършване на проверка по случая и своевременно решаване на проблема. Омбудсманът отбеляза необходимостта правото на тези пациенти на достъп до лечение в условията на обявената извънредна епидемична обстановка да бъде изцяло гарантирано.

Гражданите информираха, че проблемът е решен и благодариха за съдействието.Жалбите, получени в сферата „Право на образование“ са 1060, като най-голям е броят на родителите, потърсили подкрепа по проблеми, свързани със системата на предучилищното и училищното образование – 721.

Основни препоръки на омбудсмана, които са взети предвид са:

- Да отпаднат изпитите от Национално външно оценяване (НВО) за IV клас и X клас за учебната 2019/2020 г.

Отправени препоръки към МОН за отмяна на изпитите и към председателя на Народното събрание и председателя на Комисията по образованието и науката за предприемане на съответните законодателни мерки, чрез които изпитите за НВО след завършване на IV клас и на X клас за настоящата учебна година да бъдат отменени.

Взета предвид.

- Намаляване размера на таксите в частните детски градини.

Препоръка към Българската асоциация на честните училища (БАЧУ) за предприемане на действия за намаляване размера на таксите в частните детски градини, а за семействата, останали без доходи за времето на извънредното положение в страната – за пълно отпадане на таксите.

Много частни детски градини предприемат действия и намалят таксите си наполовина, като паралелно с това провеждат онлайн занимания с малчуганите.

Взета предвид.

- Драстичното повишаване на семестриалните такси за студентите от платена форма на обучение в медицинските университети в страната.

Отправена препоръка към МОН за разглеждане на възможността да бъде поставен мораториум върху спорната разпоредба или същата да се отнася само до студентите, които предстои да започнат своето обучение през учебната 2020/2021 г.

МОН подкрепи медицинските университети, които предложиха варианти за намаляване на таксите за студентите, обучаващи се в платена форма.

Взета предвид частично.

- Готовност за новата учебна година.

Препоръка до МОН за предприемане на действия за организацията на учебния процес през новата учебна 2020/2021 година, така че да бъде подготвена образователната ни система за бърза реакция в извънредни ситуации (екшън план).

МОН и МЗ изготвиха Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19.

Взета предвид.

- Промяна в Националните външни оценявания (НВО) в IV клас, в VII клас и в Х клас с формат, който допуска интегриране на компетентности по няколко учебни предмета в един тест.

Препоръка до МОН - промяната да се предвиди така, че средното образование да бъде адаптирано за подготовка на децата за този изпит и да се отнася за децата, които през учебната 2020/2021 г. са в V клас.

Взета предвид. Промените ще влязат в сила от учебната 2022-2023 г.Отделно са жалбите, изпратени до дирекция „Права на детето“ при омбудсмана – общо 434. Установява се, че почти всяка втора жалба е следствие от пандемията от COVID-19, което показва, че извънредната ситуация поставя много деца и спазването на правата им е риск. Особено трудно е за уязвимите групи деца и техните семейства.

Жалбите до омбудсмана са свързани най-често с молба за съдействие за финансова и социална подкрепа на родители, които сами отглеждат децата си и са останали без доходи, молби за осигуряване на предпазни средства за ромски семейства и квартали. Пандемията засили чувствителността на гражданите към органите за закрила – оплаквания срещу отношението на административни и правоохранителни органи, недоволство от наложените ограничителни мерки за деца, най-вече движение на открито и спортни занимания.

При жалбите за деца с увреждания, постъпили в Дирекцията, преобладават жалбите за:

- Правата на децата със СОП – отлагане на изпити за незрящи деца, липса на адаптирани учебници, на достатъчно работа с ресурсни учители, липса на индивидуален подход, децата със СОП и дигиталното обучение - като през периода бяха изпратени над 20 конкретни препоръки, свързани с правата на деца със СОП;

- Омбудсманът организира онлайн среща с министъра на образованието и науката, в която той отговори директно на въпроси, отправени от родители, организации и ресурсни учители.

- Срещу откази на НЗОК за финансово подпомагане на лечението на деца в чужбина, най-вече в Турция;

- За медицинските изделия и лечебните храни.

Препоръки, изготвени от Дирекция „Права на детето“ през 2020 г.

- Препоръка до министъра на здравеопазването за гарантиране на открит граждански диалог по време на целия процес по изграждането на Национална детска болница – препоръката е приета.

- Препоръка до министъра на министъра на здравеопазването, в която се настоява и децата с увреждания над 12 години също да могат да посещават парковете и градините при съответното строго спазване на противоепидемични мерки. Омбудсманът препоръча осигуряване на „зелени коридори“, които да осигуряват безопасното движение на деца и хора с увреждания.

- Препоръка до министъра на образованието във връзка с децата, които са настанени във ВУИ и СПИ, с която се препоръчва спиране на настаняването на децата в интернатите, непрекъснатост на контактите с родителите и съобразяване с ограничителните мерки, които могат да имат непропорционален ефект върху правата на децата.

- Препоръка към АСП и ДАЗД да се изготви указание към социалните работници за работа в условията на извънредно положение в случаите на родителски конфликт, която органите за закрила изпълниха.

- Становище на омбудсмана по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, изпратено до парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика. Обърна се специално внимание на опасенията на гражданите от практиките за извеждане на деца от семействата им само с оглед на техния социален статус.

- Препоръка до министъра на труда и социалната политика за отпадане на таксите при дистанционно ползване на социални услуги в общността за лица – препоръката е изпълнена.

- Препоръка до министъра на труда и социалната политика във връзка с липсата на джобни средства за децата, настанени в резидентни услуги, които не са държавно делегирани дейности – поет ангажимент за решаване на проблема.

- Във връзка със въвеждането на задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца омбудсманът организира национална дискусия „Възможности и предизвикателства при въвеждане на задължително предучилищно образование за четиригодишните деца“. Отправиха се редица препоръки във връзка с нормативната промяна – отлагане на задължителността за общини, които имат проблеми с местата в детските градини, подготовка на кадри, работа с родителите и др.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.