"Не виждам защо трябваше да се променя заповедта за пазаруването възрастните хора от пролетта. „Зелените коридори“ не бива да ограничават, а да дават права". Това съобщи в студиото на bTV омбудсманът на Б.България Диана Ковачева.

Тя допълни, че възрастните хора са против новите коридори, защото много супермаркети правят отстъпки за някои стоки, когато се пазарува вечер и пенсионерите, според новите правила, нямат достъп до тях. По-младите хора пък са ощетени, защото ако им потрябва спешно лекарство в 15 часа, няма как да си го купят. Според нея аптекарит не бива да се превръщат в пъдари и да се натоварват с това да контролират възрастта на клиентите, защото така се зараждат много ненужни конфликти. 

В интервюто си омбудсманът спомена още, че е недопустимо да се глобява един пенсионер с 300 лева, само защото е нарушил „зеления коридор“ за пазаруване.

Диана Ковачева коментира и друг важен проблем – как трябва да реагира един пациент, който е записан при личен лекар, който вече не практикува или просто човекът да е починал. Оказва се, че няма задължение пациентите да се уведомяват в такива ситуации.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.