С огромна торта, шампанско и с много цветя гимнастичките и треньорите от клуб "Левски Триадица" посрещнаха днес своите олимпийски шампионки от ансамбъла Мадлен Радуканова и Лаура Траатс, както и на Боряна Калейн, която се нареди на престижното пето място в индивидуалния многобой на олимпийските игри в Токио.

Мадлен, Лаура и Боряна Калейн бяха изключително емоционални, защото са започнали кариерата си в същата зала, която в момента се нуждае от ремонт, съобщава БНР.

Емоциите са страшно много - вчера от летището до днес в залата, в която сме израснали. Колебания имаше дори малко преди Олимпиадата, но винаги сме вярвали, че ще спечелим тези медали и това вече е факт", призна олимпийската шампионка Мадлен Радуканова, а "златната" Лаура Таатс допълни:

"Сантиментален за нас е този момент с всички тези малки дечица, които ни се възхищават. Благодарим на "Левски Триадица" за всичко. Да върнем тези медали в родното ни място е чест за нас. Искаме да помогнем с каквото можем, но силно се надяваме това да достигне до държавните институции и този проект да бъде осъществен"

"Със сигурност заради клуба ще се разделим с ценни за нас вещи", присъедини се Боряна Калейн.

"Залата по художествена гимнастика на клуба е построена през 1983 година и в момента се нуждае от ремонт. От 8 години има изготвен проект за модернизация, който е одобрен от Министерството на младежта и спорта, но до момента няма отпуснати средства. Проектът е на стойност 260 хиляди лева. От 2013 година насам всяка година в клуба получават писмо, че този проект е одобрен, но все още няма финансиране, това сподели Мариана Пищалова - заместник председател на КХГ "Левски Триадица" и член на УС на БФХГ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.