За четвърти пореден път в рамките на седмицата на Аксаково се проведоха „Олимпийски игри за всички“ в града.  Игрите се провеждат в рамките на тригодишен проект „Общия спорт +: физическа форма, здравословно хранене и забавление за възрастни хора“ по програма „Еразъм + Спорт“ на Европейската комисия.

Община Аксаково е партньор по проекта заедно с община Вила Нова де Сервейра /Португалия/, община Чезена /Италия/, Университета от Виго /Португалия/, Института по спорт в Дивеано де Кастело /Протугалия/, Държавния спортен институт в Нова Горица / Словения/.

Проектът цели поддържане на физическата активност във възрастните хора чрез ежеседмични тренировки. Олимпиадата бе открита от Христо Атанасов-общински съветник и Руска Илиева - заместник-кмет на община Аксаково.

Участниците, възрастни хора над 60 години се състезаваха в дисциплини лека атлетика, адаптиран волейбол, адаптиран баскетбол, футбол, традиционни игри като народна топка и играта „Кральо портальо“.

За втора поредна година се включиха представители на с. Зорница и с. Кичево. Приз за най-възрастен участник в игрите получи – Арти Георгиева Иванова от с. Кичево. Игрите завършиха с българско право хоро по традиция на фона на българска гайда и акордеон.

Освен спорта и физическата активност състезанията са добра възможност за поддържане социалните контакти и спортния дух на възрастните хора. Тази година игрите бяха добра среща между поколенията в последната игра се включи и публиката от деца, които аплодираха възрастните хора по време на игрите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.