„Има смели фоторепортери, има и стари фоторепортери, но няма смели и стари фоторепортери“ - тази сентенция обича често да повтаря Олег Попов.

Олег Попов е едно от най-големите имена в българската фотожурналистика.

За агенция "Ройтерс" е отразявал почти всички големи военни конфликти от 1990 г. до 2011 г.

Отразявал е 5 световни и 5 европейски първенства по футбол, включително емблематичното в САЩ през 1994, 4 олимпийски игри. Бил е шеф-фотограф на операцията в Ирак в период от две години след войната, шеф-фотограф на агенция Ройтерс за Израел и Палестинските територии 2004-2008, шеф-фотограф Балкани - 2008-2011 г.

„Мисля, че съм късметлия, че първите няколко години, когато наистина нямах опит, успях да оцелея - правех много глупости, но трябва да имаш късмет“, смята той.

Какво разбира под „глупост“? Според него младите фоторепортери преминават границата заради голямата си амбиция.

С натрупания опит се научаваш как да се държиш в дадена ситуация и кога да отстъпиш или просто да не продължиш.

Казано най-ясно: „Когато си по-опитен, винаги преценяваш, че е по-добре да си жив, отколкото да направиш великолепна снимка“.

Не е лесно да се концентрираш над работата си, особено когато пред теб убиват човек.

Олег Попов смята, че фотографът трябва да прецени според ситуацията дали да се намеси. „Имало е случаи, в които съм продължавал да снимам. Имало е случаи, в които съм оставял апарата и съм помагал на човека пред мен. Зависи от това дали има кой да му помогне - ако има, аз съм последният човек, който трябва да помага. Ако няма кой да му помогне, съм задължен да сваля апарата и да му помогна", разказва БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.