Окръжен съд – Варна, настани за изследване в психиатрично заведение за срок до 30 дни Неделчо М., който е привлечен към наказателна отговорност за предизвикан палеж на 08.05.2022 г. в Дом за стари хора „Св. Георги“ във Варна. Той е бил пациент на дома, където в резултат на пожара загинаха четирима от обитателите. 53-годишният мъж е лежащо болен с детска церебрална парализа и съмнения за психично разстройство.

Наказателният кодекс предвижда за това престъпление „лишаване от свобода“ от 5 до 15 години.

Поради съмнения за вменяемостта на Неделно М. и съмненията дали е възможно да носи наказателна отговорност, съдебен състав от един съдия и двама съдебни заседатели на Окръжен съд - Варна проведе изнесено заседание в Първа психиатрична клиника в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна. В момента мъжът е настанен там и е под полицейска охрана.

Макар комуникацията с него да беше силно затруднена, Неделчо М. заяви, че разбира за какво е съдебното производство и че в момента се чувства добре.

За да бъде извършено обстойно изследване, което да даде отговор за вменяемостта на обвиняемия, както и дали към момента на деянието е разбирал свойството и значението на извършеното и дали е могъл да ръководи постъпките си, съдът назначи комплексна съдебно-психиатрична експертиза с участието на психолог.

В рамките на 30 дни назначените от съда вещи лица трябва да изготвят заключение, което ще бъде от ключово значение за решаване на делото по същество.

Определението на Окръжен съд – Варна подлежи на обжалване пред Варненския апелативен съд в тридневен срок от днес, съобщиха от ведомството.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.