Варненският окръжен съд замени режима за изпълнение на наказанието на 19г. Станислав М. от „общ“ на „строг“. Младежът изтърпява 10 годишна присъда, постановена през 2019 г. Тогава Окръжен съд – Варна го призна за виновен, че заедно с Осман Ю., като непълнолетни са извършили грабеж, придружен с убийство и са изнасилили 77-годишна жена. Тежкото престъпление беше извършено на 22.11.2017 год. в гр. Провадия. Тогава Осман беше 14 годишен, а Станислав – на 16 години.

В искането за замяна с по-тежък режим на изтърпяване на наказанието, затворническите власти във Варна посочват, че още с постъпването си в поправителния дом към Затвора-Враца, Станислав М. се държал предизвикателно, цинично и арогантно. Бил нападателен към работещите с него служители, враждебен и мнителен. Често прибягвал към закани, заплахи за саморазправа със служители и с други лишени от свобода.

Наказван бил за упражнено физическо насилие спрямо друг задържан в дома, а по-късно и за грубо държание спрямо служителите и отправени заплахи.

След навършване на пълнолетие Станислав М. е преместен в Затвора-Варна. Там започва изтърпяване на наказанието си при първоначален общ режим, във връзка с което е разпределен в затворническо общежитие от открит тип „Разделна".

Следват множество наложени наказания. „Адаптацията му към новите условия протича трудно“, посочват от Затвора. И допълват, че целият период на пенитенциарно третиране спрямо него е белязан от незачитане на наложените ограничения и липса на мотивация за спиране на правонарушенията. А оценката на риска сочи липсата на промяна и висок риск да повтори деянията си - 80 т. и висок риск от вреди към обществото и местата за лишаване от свобода.

Съдът уважи искането на затворническите власти и определи по-тежък режим на изтърпяване на наказанието на Станислав М. – от „общ“ към „строг“.

Определението на съда подлежи на обжалване.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.