Окръжен съд – Варна допусна екстрадиция на Далибор Я. - гражданин на Северна Македония, който е издирван от родината си за изтърпяване на 9- годишна присъда за извършени сексуални посегателства срещу три малолетни деца.

Престъпленията са извършени през октомври 2011 г. в Охрид, като Далибор Я. е бил задържан в ареста от 27.10.2011 до 20.02.2013 г. През 2019 г. 37-годишният мъж е бил признат за виновен от Основния съд в Охрид, като присъдата му е била потвърдена през 2020 г. от Апелативния съд в Битоля. На Далибор Я. е било наложено едно общо наказание от 9 години „лишаване от свобода“ за сексуално насилие над три деца – едно на 10 г. и две на 12 г. Заедно с него подсъдим е бил и друг мъж, който снимал посегателствата над децата с телефон. Той също е бил признат за виновен и осъден на 3 г. и 6 месеца затвор.

Давността на наказанието изтича на 25.02.2040 г.

Властите в югозападната ни съседка са издали червена бюлетина от Интерпол, с която са обявили за издирване Далибор. Той е бил арестуван на 27 април тази година от служители на I РУ - Варна. Женен е за българка, а до 2020 г. е имал Разрешение за постоянно пребиваване в Република България.

Пред Варненския окръжен съд Далибор Я. заяви, че не е съгласен да бъде екстрадиран доброволно. Защитата му поиска да бъде отказано предаването на лицето с довода, че присъдата е била постановена задочно и издирваният не е знаел за наказателното преследване срещу него. Поискано беше молещата държава да даде гаранции, че на лицето ще се осигури повторно разглеждане на делото с право на пълноценна защита. Прокуратурата възрази с довода, че Далибор Я. е знаел за наказателното преследване срещу него, тъй като е бил задържан в ареста и е имал възможност да участва в процеса.

Варненският окръжен съд отхвърли искането на защитата за събиране на допълнителни гаранции от Северна Македония за повторно разглеждане на делото срещу Далибор Я. Тричленният съдебен състав допусна екстрадицията му, тъй като прецени че изпратените документи от молещата държава отговарят на законовите изисквания. Изпълнено е и условието деянието да съставлява престъпление, и в двете държави, за което се предвидено наказание „лишаване от свобода“ повече от 4 месеца.

Решението подлежи на въззивна проверка от Апелативния съд -Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.