При обработени 100.00% от протоколите на СИК в Районната избирателна комисия във Варна, касаещи избора на депутати в Народното събрание на България, резултатите са:

Първи са ГЕРБ-СДС – с 30.38%, като в гласове, това се равнява на 41 000. За сравнение при обработени 88,24 % от протоколите партията на Борисов имаше 30.45 процента или 35 289 гласа, а към 18:00 часа резултатът бе 30.39%.

На второ място във Варна са "Възраждане" с получени 16.83%, което в гласове е 22 717. Спрямо резултати от обработените 99.39%, подкрепата е нарастнала 0,01%.

Третите са ПП-ДБ. Техният процент е 15.05% спрямо 15.01% при предходните междинни резултати. В гласове се равнява на 20 311. На четвърто място са ИТН със 7.30% или 9 848 при 7.28% от предния резултат.

ПП "Величие" окончателно измести ДПС от петото място със само 0,01% разлика. Така "Величие" бележи 5.85% или 7 899 гласа. ДПС остава с 5.84%. Припомняме, че при предните междинни резултати от 18:00 часа ПП "Величие" изпревари и БСП, които са с 5.79% при 100% обработени протоколи.

4 083 души са отбелязали "не подкрепям никого".

Следващите са ПП МЕЧ – с 2.82%.

"Левицата“ е с 2.70%.

Над 1 процент от гласовете във Варненско отиват при Солидарна България (1.40 %), и "Синя България“ – 1.11 %.

Близо до единия процент остава ВМРО-БНД – с 0.98 %, чийто процент не отбелазва промяна спрямо предходните междинни резултати, съобщи Агенция „Фокус”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.