Най-малко 15 000 украински бежанци загубиха домовете си във Великобритания, което е приблизително 7,5% от общия им брой. Това съобщи вестник „Дейли Телеграф“, позовавайки се на данни на Министерството на регионалното развитие и жилищното строителство.

В момента в Обединеното кралство е в действие т. нар. схема за спонсорство за получаване на убежище за украинци: за целта бежанците трябва да имат покана от физическо лице, благотворителна организация или общност, които да гарантират техния подслон или да плащат за тях, за да имат отделно жилище. В същото време правителството плаща 350 паунда (445 долара) на месец на британците, които приемат бежанци. Тази сума се увеличава до 500 паунда ($635) на месец след първата година, в която британските семейства подкрепят украинските бежанци.

В резултат на тази програма около 130 000 украинци се преместиха в кралството. Източници на „Дейли Телеграф” обаче отбелязват, че много украински бежанци се оказват впоследствие бездомни, защото спонсорите се задължават да осигурят жилище само за шест месеца, а след това те могат да прекратят тази помощ.

В допълнение към схемата за спонсорство Обединеното кралство стартира програма за събиране на семейства, така че роднините на тези украинци, които живеят в Обединеното кралство, да могат да дойдат в страната. От нея са се възползвали над 70 000 граждани на Украйна. На 19 февруари тази схема беше отменена. Първоначално и двете схеми предвиждаха издаване на визи на украински бежанци за срок от три години. Тази седмица беше обявено, че те ще бъдат удължени с още 18 месеца.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.