Според данни на МВР пожарът е възникнал около полунощ на 09.11. т. г. Огнената стихия бързо се е разраснтала от силния вятър и е изпепелила 20 дървени бараки, намиращи се на ул. “Александър Дякович”.

Хубавото в този драматичен момент е, че няма пострадали, но щетите са огромни. На мястото на инцидента са изпратени няколко пожарни коли, които са успели да потушат огнената стихия. Едва днес, след като експертите приключат с направения оглед, ще бъде ясно коя е причината за пожара и какви са нанесените щети.

От Областната дирекция на МВР в морския град допълниха огнената статистика, че са регистрирали само за последното денонощие 9 пожара във Варна, Провадия и в с. Приселци, при които има един леко пострадал и много нанесени материални щети.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.