Пожар гори между селата Кипра и Повеляново, съобщи кметът на община Девня Свилен Шитов, цитиран от БТА. Огънят все още не е загасен, но няма опасност за населените места, коментира той. Шитов допълни, че на място вече е осигурена специализирана техника, която ще помогне за локализирането и потушаването на огъня. Проблеми създава силният вятър, както и фактът, че гората, която гори, е борова.

Сигналът за дим между селата Кипра и Повеляново е подаден на тел. 112 в ранния следобед, съобщиха от полицията във Варна. На място се е отзовал противопожарен екип от Девня, който установява, че гори борова гора. Теренът е пресечен и не може да се използват пожарникарски коли. Служителите започват да гасят пламъците на ръка и викат допълнителна помощ. От Варна са изпратени още пет екипа. Отзовали са се и хора от Горското стопанство, доброволци, както и членове на местната ловна дружинка.

На място са и два патрулни полицейски екипа, които следят за задимяване на магистралата, което може да попречи на нормалното движение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.