В 9 области на Северна и Южна България за днес - 2 август, е обявен червен код за опасно високи температури. Той е в сила за Плевен, Велико Търново, Русе, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора и Ямбол.

В тези области се очаква много горещо време с максимални температури в повечето райони над 41°C.

В останалата част от страната е в сила втора степен - оранжев код - за високи температури между 38 41 градуса.

Освен за опасно високи температури, червен е индексът и за опасност от пожари в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и долината на река Струма.

Червен индекс означава, че са възможни много силни, бързо разпространяващи се и трудни за овладяване пожари. Това ниво на риск ще се запази и през следващите два дни, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.