С пълно единодушие постоянната комисия „Култура и духовно развитие“ прие предложението за удостояване на актьора Михаил Мутафов със званието „Почетен гражданин на Варна”. Високото звание се присъжда за забележителният му принос към театралното изкуство във Варна, за високото актьорското майсторство и открояващо се артистично присъствие на сцената на ДТ “Стоян Бъчваров“

Михаил Мутафов започва творческият си път на сцената на варненския театър през 1975 г. като до днес той е изиграл над 100 роли от българската и световна драматургия. Сред най-забележителните му роли са Индианецът в „Полет над кукувиче гнездо“, Перо в „Черната дупка“ и Марат в „Марат/Сад“.

Актьорът има над 40 участия в кинопродукции, сред които „Циклопът“ с реж. Христо Христов; „Дзифт“ на реж. Явор Гърдев и „Островът“ на реж. Камен Калев. Богатата му биография включва и редица награди, в това число награда „Варна“, „Аскеер“, „Златна роза“, и „Икар“ за чест и достойнство.

Общинските съветници одобриха и номинациите на тазгодишните носители на почетни знаци. С почетен знак „За заслуги към Варна” – златен ще бъде удостоен Държавен куклен театър – Варна във връзка със 70-годишнината от създаването му и за заслуги към приобщаването на детската публика към сценичното изкуство. През изминалите седем десетилетия на сцената му са поставени близо 400 класически и съвременни заглавия за деца и възрастни. Носител е на наградите „Икар, „Аскеер“, 16 колективни и индивидуални награди „Варна“.

Членовете на комисията решиха почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен да получи Регионален телевизионен център – Варна за приноса му в популяризирането и документирането на обществено-политическия, спортния и културния живот на Варна и във връзка с 50-годишнината му.

За изминалия половин век РТВЦ - Варна, е работил за всички новинарски, публицистични и спортни емисии на БНТ и се утвърдил като водеща културна институция с огромен принос към представянето на града ни в националния телевизионен ефир.

Другата одобрена номинация за златен почетен знак е Държавната опера - Варна във връзка с 75-годишния й юбилей, за приноса й в развитие на оперното изкуство града и за утвърждаването й като един от водещите оперни театри в България.

Със златни почетни знаци ще бъдат отличени и две личности. Едната е директорът на Варненската филхармония за периода от 1972 г. до 1976 г., музикантът Марко Добрев. Номинацията му, по предложение на инициативен комитет от НУИ „Добри Христов“, е за приносът му към варненската музикална култура от 70-те години до днес, организирането на значими събития в рамките на ММФ „Варненско лято“, подпомагане на Международния балетен конкурс и др. Носител е на орден „Кирил и Методий” III степен 1976 г.; „Учител на годината” 1999 г. на „Отворено общество"; „Награда Варна” през 2000 г. и 2004 г.; Почетно отличие „Неофит Рилски” на Министерството на културата.

Златен знак „За заслуги към Варна“ ще получи и варненския спортист Иван Иванов за приноса му към развитието и просперитета на варненския и националния спорт. Под негово ръководство е проведена подготовката за участие на страната ни в олимпийските игри в Атланта, където България печели 15 медала, от които четири - златни. Също под неговото ръководство дружество „ЖСК - Спартак" - Варна, получава вай-високата категория за международен принос - за участието на варненски борци в олимпиадата в Барселона.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.