Тенденцията за спад на регистрираните във Варненска област престъпления се запазва и през 2020 г. показва съвместен анализ на дейността на ОД МВР – Варна и Окръжна прокуратура – Варна

На съвместен брифинг днес директора на ОД МВР – Варна старши комисар Даниел Пашов и окръжния прокурор на Варна Красимир Конов обявиха резултати и статистически данни от съвместната дейност на двете институции през 2021 г.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

През 2020 година на територията на град Варна и областта са регистрирани 5880 криминални престъпления - броят им е с 385 по-малко в сравнение с регистрираните 6265 престъпления за 2019г. Налице е намаление на нивото на регистрираната престъпност за региона от 6,1 на сто.

фигура 1

На обществени места са регистрирани 3654 престъпления, а най-голям е делът им в централната част на град Варна – 1169 престъпления, т.е 32 % от общия им брой. Спрямо 2019г. регистрираните на обществени места престъпления бележат снижение от 5,5 на сто.

В цифри снижението на престъпността е най-ясно изразено в централната част на град Варна, обслужвана от Първо РУ – 12,8 %.

На регионално ниво структурата на основните видове регистрирани престъпления е следната :

Регистрирани и разкрити убийства Противодействие на конвенционалната престъпност

периода 2017 г. – 2020 г. Регистрирани престъпления периода 2019 г.–2020 г.

Делът на най-масовия вид посегателства – кражбите на имущество, е 52,3 на сто. Снижението в броя им спрямо 2019г. е 8,0 на сто.

Регистрираните 72 грабежа, са с 38,5 % по-малко спрямо регистрираните 117 през 2019г.

За 2020г. общата разкриваемост на криминалните престъпления е 40,1 %. В края на 2019г. този показател е бил 40,2 на сто. Посочените нива на разкриваемостта за последните две години са най-високите от 2011г. насам.

Процент разкриваемост за периода 2011 г. – 2020 г.

За по-характерните видове престъпления данните за разкриваемостта са следните :

грабежи – 59,7 %

кражби общо – 25,1 %

домови кражби – 33,7 %

джебчийски кражби – 37,0 %

посегателства над МПС – 31,0 %

През 2020 год. са регистрирани 4 телефонни измами, като 2 от тях са разкрити. За 2019г. са били регистрирани 49 телефонни измами, от тях 21 са разкрити.

Противодействие на телефонните измами

Регистрирани телефонни измами

По линия „Наркотици“ са образувани 548 ДП. Установените извършители са 333-ма, от които 36 непълнолетни лица. По разпореждане на Главния прокурор на РБългария за противодействие на разпространението на наркотици в и около учебните заведения са проведени 68 специализирани полицейски операции. Установени и задържани са 27 лица, от които 9 са непълнолетни. Образувани са 28 преписки, 14 от които са досъдебни производства.

През 2020г. са установени и разкрити 2586 извършители на криминални престъпления.

Лицата с минали осъждания, уличени в извършване на престъпления, са 748.

Потърпевшите от престъпления чужденци са 114. Чуждите граждани, извършители на престъпления са 48.

От 282 малолетни и непълнолетни лица са извършени 315 престъпления. Делът на малолетните и непълнолетни лица спрямо общия брой извършители е 10,9 %. В началото на отчетната 2020г. този дял е бил 13,5 %, а в края на първото полугодие – 11,5%, т.е. за една година делът е спаднал с 2,6 пункта. През последните 5 години, от 2015г. насам, този дял стабилно държеше нива 13-14 на сто от общия брой извършители.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ

През 2020г. за разкрити и документирани 274 престъпления в сферата на икономиката.

Иззети са стоки със защитени търговски марки на обща стойност от около 35 000 лева. Образувани 10 досъдебни производства по чл.172б от НК.

В сферата на търговята с акцизни стоки през 2020г. са образувани 7 ДП. Осъществени са 13 съвместни проверки със служители на НАП Варна – „Фискален контрол“. Иззети са 288 440 къса цигари без акцизен бандерол и 1029,5 кг нарязан тютюн, на обща стойност около 270 000 лева.

Иззети цигари без акцизен бандерол

ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

През 2020г. са разследвани общо 12 670 досъдебни производства, от които 7962 производства за престъпления, извършени през текущата година. Бързите производства са 697.

Приключените производства са 8301, от които 2039 /24,6%/ с обвинителни заключения. През 2020г. са образувани 307 досъдебни производства и други 27 производства през настоящата година /общо 334 ДП/ по чл.355, ал.2 от НК, срещу лица, за които е документирано, че са нарушили предписаните им карантинни мерки, издадени против разпространението на заразата от коронавирус.

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО :

Към 01.01.2021г. броят на водачите, заведени на отчет от ОД на МВР Варна, е 286 076.

Издадените през годината Свидетелства за управление на МПС са 44 870.

В началото на 2021г. броят на МПС с валидна регистрация в област Варна достигна 251 218.

През 2020г. са констатирни общо 88 689 нарушения на ЗДвП, с 6052 повече от установените нарушения през 2019г. Взето е административно отношение, чрез съставяне на АУАН и налагане на глоби по фиш, по 87 693 нарушения - с 8963 повече от предходната година.

Издадени са и 3781 заповеди за принудителни административни мерки.

Установените нарушения за скорост, чрез автоматизирани системи за контрол, са общо 28 317, срещу 25 017 за 2019г.

През 2020г. са регистрирани и обслужени 2121 ПТП. От тях 569 са тежки с 29 загинали и 702 ранени, а останалите 1552 ПТП са с материални щети.

Спрямо 2019г. тежките ПТП са с 99 по-малко, загиналите със 17 по-малко, а ранените със 164 по-малко.

Несъобразената скорост / 27,0%/ и отнемането на предимство /26,0%/ са водещите причини за възникване на тежки ПТП.

През 2020г. са съгласувани 211 проекта по организация на движението и са изпратени 2101 сигнални писма за нередности и направени препоръки.

Водени през 2020г. ДП за нарушения на ЗДвП, криминализирани в НК :

Управление на МПС след употреба на алкохол / чл. 343б, ал. 1 и чл. 343б, ал. 2 НК / - общо 234 ДП, от които 165 БПП. Приключени са общо 208 ДП, от които 185 с мнение за съд.

Управление на МПС след

употреба на алкохол, общ брой ДП

Управление на МПС след употреба на наркотични вещества/ чл. 343б, ал. 3 НК /- общо 161 ДП, от които 30 БПП. Приключени 109, от които 97 с мнение за съд.

Управление на МПС след

употреба на НВ, общ брой ДП

Неправоспособни водачи/ чл. 343в, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 НК /- общо 184 ДП, от които 55 БПП. Приключени 134 ДП, от които 92 с мнение за съд.

Управление на МПС от

неправоспособни водачи, общ брой ДП

Използване на чужди табели, управление на нерегистрирани МПС/ чл. 345, ал. 1, чл. 345, ал. 2, чл. 345А, ал. 1 НК / - общо 493 ДП, от които 95 БПП. Приключени - 352 ДП, от които 172 с мнение за съд.

Управление на нерегистрирани МПС,

общ брой ДП

ДЕЙНОСТ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ В МАЛКИТЕ И ОТДАЛЕЧЕНИ

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

През 2020г. са осъществени 205 срещи с граждани, кметове и кметски наместници в малки населени места без постоянно полицейско присъствие. При тях са получени 20 сигнала - 5 са за нарушения на обществения ред, 13 сигнала са за нарушения на ЗДвП и 2 налагат предприемане на действия от други компетентни институции.

В малките населени места без постоянно полицейско присъствие, продължиха съвместните проверки от мобилни екипи в състав от служители на КП, ИП и РУ. Проверени са 347 лица, 119 обекта, 227 МПС. По ЗДвП са съставени 28 АУАН и 41 фиша за нарушения по ЗДвП, и 8 предупредителни протокола.

При съвместни проверки, с участието и на сили на Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) - Варна, са проверени 12 835 лица, 5252 МПС и са констатирани 216 нарушения по ЗДвП.

Във връзка с предприета, съвместно с Прокуратурата на Република България, инициатива за активизиране дейността по противодействие на битовата престъпност, чрез провеждане на специализирани полицейски операции през 2020г. бяха постигнати следните резултати :

Проведени са 23 съвместни СПО в 59 населени места, в половината от тях участваха контролни органи и от други държавни институции. Проверени са 7729 лица и 4748 МПС, издирени са 12 лица и 2 МПС. Задържани са 314 лица, образувани са 59 досъдебни производства, от които 25 БПП. Повдигнати са обвинения на 42 лица, от които на 17 лица е наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Съставени са 232 протокола по чл.65 от ЗМВР и 576 АУАН.

В рамките на брифинга директора на ОД МВР – Варна ст. комисар Пашов съобщи, че по време на изборите ще бъде ангажиран целия личен състав на ОД МВР – Варна, окръжният прокурор съобщи, че от началото на предизборната кампания до момента са образувани 2 досъдебни производства, които са в начален стадий на разследване.

На база гореизложените данни се налага извода, че се повишава ефективността в основната дейност на МВР и Прокуратурата – превенцията на престъпността, разкриване и доказване на извършените престъпления.

Окръжният прокурор Кр. Конов и директорът на ОД МВР ст. комисар Д. Пашов отправиха благодарност гражданите на Варна, които съдейсват на органите на МВР в работата им по различни казуси и призоваха да се съдейства както по отношение на латентната престъпност, така и по отношение на корупционни практити.

Благодарност се изказа и към представителите на средствата за масово осведомяване за обективното и коректно представяне на информацията, което в не малко случаи мотивира и активира гражданите да съдействат на разследващите органи.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.