Днес се очаква да бъде възстановена работата в сградата на община Варна. Тя бе затворена в петък, когато на служител в нея бе открита положителна проба с коронавирус. Сградата бе напълно дезинфектирана, съобщи “Радио Варна”.

Пресцентърът на общинския съвет уточни, че заради дезинфекцията, насрочените за петък заседания на комисиите по "Собственост и стопанство" и "Младежки дейности и спорт" се отлагат за днес, понеделник - 29.06.2020 г. Заседанията ще бъдат закрити за журналисти и граждани.

Снимка: Румен Сарандев, БНР

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.