В Пловдив ще бъдат обявени носителите на Националната награда "Христо Г. Данов".

Отличията се присъждат в няколко категории, защото от учредяването ѝ през 1999 година, наградата е насочена е към всички творци, свързани със създаването и популяризирането на книгата - автори, преводачи, издатели, художници, критици, библиотечни дейци и книгоразпространители.

Тържествената церемония ще се състои в къщата музей "Христо Г. Данов" в Стария град като в края й ще стане известен и носителят на наградата за цялостен принос в националната книжовна култура.

Пловдивчани и гостите на града са поканени тази вечер и на официалното откриване на фестивала "Пловдив чете" на Античния театър. По традиция ще бъде връчен "Орфеевият венец" за високи постижения в съвременната поезия, а също и отличието "Златна четка" за най-добро художествено оформление на книга.

В програмата ще участват Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени", ще има също изпълнения на хор "Детска китка" и ансамбъл "Делянка".

18-тото издание на "Пловдив чете" продължава до 4 октомври, като са предвидени срещи с писатели, четения, дискусии, премиери на книги, концерти и изложби, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.