Варненският апелативен съд замени задържането под стража на обвинен в убийство с домашен арест. Изменението на мярката за неотклонение се налага по социални причини. Производството пред въззивната инстанция бе инициирано с жалба на обвиняемия срещу определение на Варненския окръжен съд, който е оставил без уважение искането му за по-лека мярка.

Красимир П. е обвинен за убийството на свой познат в село Попович на 22 март. Според обвинителния акт, престъплението е извършено с особена жестокост.

Защитата оспори тази правна квалификация, като обясни, че Красимир е бил нападнат от пострадалия, действал е при самозащита и е нанесъл само два удара. За разлика от обвиняемия, починалият мъж бил известен с агресията си.

Красимир П. обясни пред съда, че има три деца, за които се грижи след развода с майка им, а преди инцидента работел в строителната сфера.

Представителят на Апелативната прокуратура бе категоричен, че не е разколебано обоснованото предположение за съпричастността на обвиняемия. От съдебно-медицинската експертиза по делото става ясно, че убийството е извършено с изключителна жестокост, с нанесени вероятно десетки удари. Още повече, че задържаният и жертвата били в приятелски отношения. Именно предвид проявената жестокост, не е отпаднала опасността обвиняемият да извърши престъпление или да се укрие.

Въззивният съдебен състав припомни, че в настоящото производство не е компетентен по квалификацията на деянието. Както към момента на първоначалното вземане на мярка за неотклонение, така и сега, има доказателства за съпричастността на Красимир към умишленото умъртвяване на мъжа. Няма спор, че престъплението е тежко, умишлено, а конкретните му характеристики говорят за по-висока обществена опасност. Съдейки по способа на извършване на деянието, рискът осъществяване на престъпление не е отпаднал. Съдът обаче трябва да се съобрази с данните за семейното и социално положение на обвиняемия, включително изложените в днешното съдебно заседание – че като единствен родител той се грижи за трите си малолетни деца. Затова Апелативният съд прецени, че тези важни социални причини обосновават необходимостта от прилагане на втората по тежест мярка за процесуална принуда. Домашният арест на Красимир П. ще бъде контролиран със средство за електронно наблюдение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.