Общо 61% от пълнолетните българи одобряват факта на сформиране на редовно правителство, сочи национално представително проучване на "Екзакта рисърч груп", съобщи БТА.

Изследването на "Екзакта Рисърч Груп" е национално представително и е проведено в периода от 12 до 20 юни. По домовете им са интервюирани 1040 пълнолетни българи в 71 населени места на страната. Методиката на регистрация е пряко полустандартизирано “face to face” интервю. Максималната грешка при 50%-вите дялове е +/- 3%. Изследването е обезпечено със собствени средства като част от изследователската програма на "Екзакта Рисърч Груп".

Съставянето на кабинет се одобрява от жени, хора на възраст под 60 години и жители на населените места извън столицата. 87% от избирателите на ГЕРБ-СДС и 94% от тези на ПП-ДБ също имат положително отношение. Силно скептични са симпатизантите на БСП и на "Възраждане".

Според данните 65 на сто от българите не одобряват ротационния принцип на управление, а 35 процента са тези, които подкрепят този принцип. 59% от избирателите на ГЕРБ-СДС и 69% от тези на ПП-ДБ подкрепят ротационния принцип. Единствено сред избирателите на коалициите, участващи в управлението, положителните оценки за ротационния принцип са повече от отрицателните, коментират анализаторите.

Все още скептиците към партнирането между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ са повече от очакващите добро сработване между двете коалиции. За тези обществени нагласи допринасят и политиците от двете коалиции, които произвеждат перманентни напрежения и ги преекспонират по всевъзможни начини, отбелязват от "Екзакта".

На основата на горните данни може да се заключи, че българите категорично приветстват сформирането на редовен кабинет, но имат сериозни резерви както към ротационния принцип на управление на страната, така и към партньорството между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, коментират от агенцията.

От "Екзакта рисърч груп" правят уговорката, че е рано да се дават каквито и да е оценки за работата на новосформирания редовен кабинет и на неговите министри, но отбелязват, че е важно да се оценят стартовите нагласи към двете водещи лица на управлението – Николай Денков и Мария Габриел.

Най-общите първи впечатления на хората показват, че премиерът акад. Николай Денков и вицепремиерът Мария Габриел стартират екипната си работа със съизмерими дялове публично одобрение – от порядъка на по 27%, показват данните.

Габриел има одобрението на 76% от избирателите на ГЕРБ и близо 40% от избирателите на ПП-ДБ, а Николай Денков е одобряван от 85% от избирателите на ПП-ДБ и от близо 30% от тези на ГЕРБ-СДС.

Според проучването на "Екзакта", ако изборите бяха днес, шест формации биха били над 4-процентовата бариера - ГЕРБ - СДС (24,4 на сто), ПП - ДБ (20,1 на сто), "Възраждане" (14,8 на сто), ДПС (13,2 на сто), "БСП за България“ (9,5 на сто) и "Има такъв народ" (4,8 процента). Данните са преизчислени на базата на гласуващи избиратели. Два месеца след парламентарните избори регистрираме известно свиване на електората на ГЕРБ-СДС и малко по-голямо на този на ПП-ДБ, отчитат от агенцията. Според тях, освен на отдръпване на избиратели, това се дължи и на обстоятелството, че не се намираме в предизборна ситуация. Електоралните тенденции занапред ще зависят от приноса на двете коалиции към управлението на страната. Засега ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ не добавят електорални бонуси от формулата на управление, която възприеха, смятат анализаторите. Те коментират, че мобилизирани остават електоратите на ДПС, на БСП и на "Възраждане". Не се регистрира желание за по-масово участие в следващ вот, отбелязват от "Екзакта" и допълват, че надежда за по-висока електорална активност дават предстоящите през есента местни избори. Резултатите от тях неизменно ще повлияят и на бъдещата електорална тежест на партиите, посочват анализаторите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.