Турнирът по футбол бе част от събитията, с които общината отбеляза годишнината от обявяването на Бяла за град. И тази година турнирът се радва на голям интерес и участие в него взеха 7 отбора от цялата община. След ден, изпълнен с много емоции и интересни мачове, отборът на общината спечели първото място и вдигна победоносно купата.

Малко не достигна на „Младежите“ на Бяла, които показаха страхотни умения и хъс за победа, но завършиха на второ място. За сметка на това спечелиха 2 индивидуални награди за техни играчи. Статуетката за най-добър защитник в турнира взе Пламен Петров, а за най-добър вратар - изключително емоционалния Никола Колев.

Третото място в турнира извоюва отбор „Изгрев“ в чийто редици също има играч с индивидуален приз. Дългогодишния състезател на „Черноморец Бяла“ Илия Илиев бе награден със статуетка за най-полезен играч на турнира.

На четвърто място се нареди отбора на МВР. Петото място остана за колоритния отбор на Ловно-рибарската дружина на Бяла. Шести остана отборът на с. Дюлино, а седми останаха момчетата от с. Попович.

 

Снимки: Община Бяла 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.