Задържаният за взет подкуп общински служител във Варна е работел от около две години в администрацията. Той е на 34 години и назад в миналото е бил осъждан за извършен грабеж. Това съобщи на брифинг днес главният комисар на МВР Живко Коцев, цитиран от БНР.

Служителят е извършил престъплението през 2004-2005 г. в ученическите години, когато е бил непълнолетен. Наложено му е наказание "пробация" за срок от една година и полагане на обществено-полезен труд. Доколкото ми е известно, е бил реабилитиран, поясни Коцев.

Подкупът, който е получил вчера служителят, е бил във връзка с даване на разрешително за строителни дейности, като първоначалната уговорка е той да получи 10 хиляди лева. Във вчерашния ден по време на срещата е дадена част от общата сума, допълни главният комисар на МВР.

Жената, задържана за подкуп заедно със своя колега, е освободена. Към момента няма данни за съпричастност към престъпното деяние, съобщи окръжният прокурор Красимир Конов.

Задържаният с подкуп служител се казва Камен Ел Хаббал. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор с оглед довеждането му пред съда за определяне на мярка за неотклонение. Предстои внасяне на искане за налагане на най-тежката такава - „задържане под стража“.

Работата по документиране и доказване на престъплението продължава и към момента под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.