Над 550 000 лв. допълнителни средства ще отпусне Община Варна за основен ремонт на пътни връзки, фактически свързани с бул. „Васил Левски“. Това реши местният парламент на днешното си заседание. Близо 300 000 лв. бяха гласувани за рехабилитация на улиците „Мир“, „Царевец“ и „Подвис“, които имат връзка с булеварда. Други 251 000 лв. бяха одобрени за основен на ул. „Чаталджа“ и ул. „Братя Бъкстон“.

Общинският съвет даде също съгласието си за отпускане на над 115 000 лева с ДДС за допълнително финансиране на строителството на рампата на ул. “Атанас Москов” за излизане на автомагистрала „Хемус“. Средствата са необходими, тъй като по настояване на Агенция „Пътна инфраструктура“ са предвидени допълнителни строително-монтажни работи и операции, увеличаващи строителната стойност на обекта.

Предстоят и предпроектни проучвания за изграждане на кръстовища на две нива във Варна. Общинският съвет одобри отпускането на 50 000 лв. с ДДС, за да се изследва възможността за строителство на транспортни възли на кръстовищата на бул. „Владислав Варненчик“ с бул. „Република“ и бул. „Христо Смирненски“.

От местната хазна ще бъдат осигурени също близо 35 000 лв. за обезопасяване на четири пешеходни пътеки в община Варна. Изкуствени неравности и осветление ще бъдат изградени през основната сграда на ДГ „Ян Бибиян“, по ул. „Вяра“ и на две улици в к.к. „Св.св. Константин и Елена“ и с. Звездица.

На днешното заседание местният парламент одобри и годишните финансови отчети на общинските лечебни заведения и дружества.

Приета бе и актуализираната икономическа рамка на обществения градски транспорт във Варна. Съветниците дадоха съгласието си за теглене на банков кредит за нуждите на „Градски транспорт“, основно за погасяване на задължения към НАП и доставчици.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.