Общинският съвет по наркотични вещества представи годишен доклад за употребата и разпространението на наркотици във Варна, съобщиха от общинската дирекция „Превенции“. Според изнесените данни през 2019 г. са заловени следните количества вещества: хероин - 123 гр., кокаин – 25.5 кг., амфетамини (прах) – 1.07 кг., метамфетамини – 1 кг. и канабис (зелена маса) - 15.3 кг.

На територията на ОД на МВР Варна са извършени общо 402 полицейски задържания и същият брой досъдебни производства, свързани с наркотични вещества. Приключени 75 наказателни дела, свързани с наркотици, по които са осъдени 90 лица. Все по-често се открива пряка връзка между агресията на пътя и употребата на наркотици от водачите на МПС, съобщи "Live.Varna.bg".

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.