Община Варна внесе сигнал в прокуратурата срещу действията на ръководителя на първа фаза на проекта за интегриран градски транспорт –Биляна Якова. Това съобщиха на пресконференция днес кметът на Варна Благомир Коцев и заместник-кметовете по правните въпроси Диан Иванов и по финансите Христо Рафаилов.

Кметът Коцев обясни, че за билетната система, част от проекта “Интегриран градски транспорт“, са дадени милиони, а услугата е почти нулева. Сега Община Варна се опитва да реши въпроса кардинално, поясни кметът.

Зам.-кметът по финансите Христо Рафаилов бе категоричен, че твърденията на Якова, които тя изнесе на пресконференция по-рано тази седмица, са неверни. Нейната медийна изява започна с това, че ще изнесе шокиращи твърдения, а аз бих казал, че тя изнесе шокиращи неистини, категоричен бе заместник-кметът.

В договора на фирмата-изпълнител има 3 компонента. Първият е за софтуерно и хардуерно поддържане, вторият компонент е за надграждане на билетната система, а третият е софтуер за издаването на самите превозни документи. Средствата по втория компонент от договора в голямата си част са били неправомерно харчени. Налице е дублиране на плащанията. За едни и същи дейности, заложени само в компонент едно, е било плащано със средства и по компонент две. По този начин парите за 3-годишния договор, са били изхарчени само за година и половина, обясни Рафаилов.

Правени са възлагания с ясното съзнание, че няма средства, тъй като ресурсът е бил изчерпан още в средата на миналата година, допълни Иванов. Справка в администрацията също така показва, че Биляна Якова еднолично е възлагала и приемала дейности извън финансовата рамка на договора и не ги е съгласувала с ТАСРУД.

Твърденията за липсата на пари в бюджета на ТАСРУД за нови валидатори също са неверни, каза заместник-кметът Рафаилов. Той обясни, че според твърденията на Якова валидаторите са закупени за 400 лева, но те са присъствали в проектобюджета за 2024 г. на предлагана стойност от близо 6000 лева.

Доклад за многократно завишение на софтуерна услуга за мобилно приложение е изготвил и изпратил през 2021 година до бившия кмет включително и тогавашният ръководител на ТАСРУД. Това е само един от много примери за лошото управление на поверения на Якова публичен ресурс, коментира Христо Рафаилов.

Имаме сериозни съмнения, че компонент 9 по проекта „Интегриран градски транспорт“ – първа фаза не е разплатен, за да може лицето Биляна Якова да продължава да твърди, че е ръководител на проекта и по този начин да заявява месечното си възнаграждение в размер на 5000 лева, каза заместник-кметът Диан Иванов. Той подчерта, че това става, въпреки че България е отчела целия програмен период 2007-2013 година.
Проектът „Интегриран градски транспорт“ фаза 1 е изтекъл през 2016 година, а през 2021 година е изтекъл и периодът на устойчивост. Въпреки това и до ден днешен Биляна Якова заявява своето възнаграждение и чрез различни правни прийоми е принуждавала бившия кмет да изплаща тези трудови възнаграждения, обясни Иванов.
По данни на Рафаилов на Якова е изплащан и извънреден труд, при това след изтичането на ръководения от нея проект. За 2016 година това са били 288 часа, а през 2017 година - 306 часа. Това е ставало в разрез с разрешените 150 часа годишно.
Сигналът срещу Биляна Якова е вторият подаден до прокуратурата от началото на мандата на Благомир Коцев. Първият също е свързан с градския транспорт във Варна и е за неизпълнение на сключени договори, по които предходната администрацията не е предприела действия, съобщи още Иванов.
Георги Киряков е новия директор на Общинското предприятие ТАСРУД, което оперира с билетната система, стана ясно още по време на пресконференцията.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.