Дарителска сметка в подкрепа на хората, чийто къщи бяха наводнени миналата седмица, ще обяви община Ветрино, каза за Радио Варна кметът на общината Димитър Димитров. В района все още е обявено частично бедствено положение, заради приливната вълна, която миналата седмица наводни дворове, къщи и улици.

Общо 22 къщи бяха наводнени, припомня Радио Варна, а в няколко от тях водата влезе и в жилищните помещения. Все още се извозва пострадалата покъщина. Извършена е оценка на щетите от социалните служби и хората ще получат финансово обезщетение, каза още Димитър Димитров.

Причина за наводнението е силна 4 –метрова приливна вълна, която залива части от селата Неофит Рилски, Ветрино и Габърница. Водата идва от приток на река Провадийска, като преминава през най-пострадалото село Неофит Рилски.

Според местни арендатори, в критичния ден, в района на Средно село, за час падналото количество дъжд е било над 100 литра на квадратен метър, допълва Димитров. Подобно бедствие е имало преди около 50 години в този район.

Частичното бедствено положение ще остане до края на тази седмица.

Снимки: Румен Сарандев, Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.