Записването за начално обучение по ледени спортове за деца започва на 5 февруари, понеделник, от 08:30 ч. до 19:30 ч. касите на Ледената пързалка, която се намира в спортно-развлекателния комплекс в кв. „Младост“. Програмата е напълно безплатна и се финансира от Община Варна.

Желаещите могат да се включат в един от двата курса – по кънки на лед или по хокей на лед. Такса за участие няма, заплащат се 10 лева за застраховка на децата. Един курс включва десет посещения, като обучението се извършва от квалифицирани треньори.

Програмата за начално обучение по кънки на лед е за деца от 4 до 8 години. Родителите могат да изберат между два клуба:

- В „Клуб по ледени спортове – Одесос” тренировките започват от 12 февруари и ще се провеждат понеделник и сряда от 18:00 ч. до 19:00 ч.

- В „Клуб по ледени спортове – Варна“ тренировките започват от 13 февруари и ще се провеждат всеки вторник и четвъртък от 18:00 ч. до 19:00 ч.

Начално обучение по хокей на лед е за деца над 5 години, без ограничение в горната възрастова граница. Желаещите отново могат да планират дните и часовете на тренировките между двата клуба които провеждат обучението по хокей на лед:

-В „Спортен клуб по хокей на лед Варна” тренировките започват от 12 февруари и ще се провеждат в понеделник и петък от 19:15 ч. до 20:15 ч.

-В „Спортен клуб по хокей на лед Варна Скейтс” започват от 17 февруари и ще се провеждат в събота и неделя от 12:10 ч. до 13:10 ч.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.