От‭ ‬26‭ ‬февруари,‭ ‬понеделник,‭ ‬започва записването за начално обучение по плуване за деца на възраст от‭ ‬8‭ ‬до‭ ‬12‭ ‬години.‭ ‬Тренировките се провеждат‭ ‬в плувен басейн‭ „‬Делфини‭“‬.‭

Програмата се финансира от Община Варна и е напълно безплатна за децата.‭ ‬Заплаща се единствено входната такса за басейна,‭ ‬която за целия период е в размер на‭ ‬20‭ ‬лв.‭

Обучението започва на‭ ‬5‭ ‬март и се провежда от квалифицирани треньори от спортните клубове.‭ ‬Продължителността е‭ ‬20‭ ‬часа.‭

Родителите,‭ ‬които желаят да запишат децата си‭ ‬в курса,‭ ‬могат да направят това на касата на басейна,‭ ‬която е с работно време от‭ ‬7:00‭ ‬ч.‭ ‬до‭ ‬12:00‭ ‬ч.‭ ‬и от‭ ‬14:00‭ ‬ч.‭ ‬до‭ ‬20.00‭ ‬ч.‭

За‭ ‬записването‭ ‬е необходимо да‭ ‬се‭ ‬представи‭ ‬документ,‭ ‬удостоверяващ възрастта на детето.‭ ‬На касата на басейна е изнесен и графикът на треньорите и спортните клубове.‭
Телефон за връзка‭ ‬052/‭ ‬820-640.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.