Община Варна, съвместно с хора на изкуството, търси подходящо пространство, където да творят представители на съвременните изпълнителски изкуства в града. Това стана ясно днес, на среща, на която кметът Благомир Коцев и заместник-кметът по културата Павел Попов посрещнаха членове на една от най-старите международни мрежи, обединяваща артисти, организации и хора от полето на сценичните изкуства IETM.

На разговорите присъстваха експерти от Министерство на културата, Столична община, членове на независими културни организации от Варна и страната и хора от „Топлоцентрала“ - София.

Страните се обединиха около идеята, че Варна може да бъде дом, средище и сцена за нови съвременни таланти и събития.

След няколко дни прекарани в морската столица, артистите споделиха с кмета Коцев, че припознават „Магазин 7“, като пространство, което има потенциала да се превърне във втория за страната Регионален център за съвременни изкуства по успешния пример на „Топлоцентрала“. Мястото се намира на Морска гара - Варна и разполага с голям капацитет за мултифункционални пространства, които биха подкрепили независимата българска и чуждестранна сцена.

Основен инициатор и двигател на идеята е IETM - Международна мрежа за развитие на съвременното изкуство, която разполага с голям ресурс от експерти и професионалисти в различни сфери по целият свят. В организацията членуват над 500 структури от 60 държави, осигуряващи подкрепа и застъпничество за независимите културни сектори и тяхното развитие в различните страни.

Нашата позиция винаги е била младите хора да изберат да се развиват, да творят и работят във Варна. Категорични сме, че искаме да ги задържим, защото те са най-големият ресурс за нашия град, коментира кметът Благомир Коцев. Той сподели, че подкрепя идеята за адаптиране на пространство, което да бъде средище за съвременните сценични изкуства и инкубатор за таланти в морската столица.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.