Възможностите за изграждане на подземна и наземна инфраструктура, която да облекчи трафика във Варна, обсъди ръководството на Община Варна с икономическия съветник на френското посолство у нас Еманюел Булестро. В срещата се включиха кметът Благомир Коцев, заместник-кметовете по туризъм, социални и здравни въпроси Снежана Апостолова, по правните въпроси Диан Иванов, по финанси и бюджет Христо Рафаилов, по образование, култура и спорт Павел Попов.

Варна ще търси нови инфраструктурни решения и ще почерпи опит от най-добрите практики във Франция, в това число и в изграждането на буферни паркинги и паркови зони. Целта е да се облекчи трафикът в централната част на града и в перспектива той да стане по-зелен и по-удобен за пешеходците, обясни кметът Коцев. Той допълни, че процесът трябва да е съпроводен и с подобряване на градския транспорт, особено в някои части на града, където все още не е добре уреден.

Кметът Благомир Коцев запозна г-жа Булестро с намеренията на ръководството на общината да изгради нова индустриална зона съвместно с държавата и община Аксаково. Той поясни, че проектът е все още на идейна фаза, но с насоченост към екологичното и високотехнологичното производство. В България има успешни примери за индустриални зони, но това, което отличава Варна, е близостта до морето. Друго конкурентно предимство е човешкият потенциал в лицето на шестте университета на територията на общината, беше подчертано по време на срещата.

Опитваме се да намерим повече решения и да ангажираме повече заинтересовани страни с прилагането на различни конкурсни принципи при проектирането и строителството на пътища, транспортни услуги, доставки. Предстои отварянето на нови процедури за електрически автобуси, доизграждане на билетната система за таксуване, допълни кметът Коцев.

От своя страна заместник-кметът Павел Попов сподели, че Общината има интерес към конкретни имоти, бивши индустриални съоръжения, които да превърне в нови пространства за култура, каквато практика има и във Франция.

Варна има голям потенциал, а ние като администрация сме отворени към български и чуждестранни инвеститори, за да й върнем славата на най-хубавия град в България, каза още по време на срещата кметът Благомир Коцев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.