Община Варна ще съдейства чрез разговори с ръководството на Областната дирекция на МВР да бъдат осигурени служители с добър английски език за разрешаване на различни случаи с датски туристи. Това каза по време на среща с посланика на Кралство Дания Н. Пр. Йес Брогорд Нилсен заместник-кметът по сигурността и обществения ред Илия Коев.

Спокойствието и сигурността на гостите от скандинавската държава по време на туристическия сезон беше във фокуса на разговорите днес. Илия Коев пое ангажимент да провери готовността на служителите на Общинска полиция да участват като преводачи при възникване на евентуални инциденти с датски туристи, при които те трябва да дават показания. Ще бъдат разгледани и възможностите необходимите документи за подаване на сигнал да бъдат предоставени включително на английски език.

Заместник-кметът Коев информира датския посланик, че през летните месеци в курортните комплекси край Варна - „Златни пясъци“ и „Св. Св. Константин и Елена“, ще бъдат командировани по един полицейски служител от Германия, Румъния и Полша, които си сътрудничат с българските органи на реда при възникнали случаи с граждани на техните държави. Той поясни, че в бъдеще Дания също може да командирова свои полицейски служители.

От своя страна заместник-кметът по въпросите на туризма Снежана Апостолова сподели пред датските гости амбицията на Община Варна да разшири туристическия сезон чрез програми за културен, кулинарен, конферентен и СПА туризъм. Тя изтъкна, че основното предизвикателство пред това намерение е недостатъчната транспортна свързаност на Варна по въздух (недостатъчният брой редовни линии) и по суша – недовършената магистрала „Хемус“.

Апостолова увери датския посланик, че новият състав на Консултативния съвет по въпросите на туризма работи ефективно и има сформирани три оперативни работни групи в различни направления – „Маркетинг и реклама“, „Инфраструктура“ и „Събития и туризъм“. По думите й ефектът от съвместната работа с браншовите асоциации и директно с бизнеса ще се отрази на ръста на туристите не само през летния сезон, но и през цялата година.

Н. Пр. Йес Брогорд Нилсен е във Варна на последното си работно посещение, тъй като мандатът му като посланик в България изтича тази година. Това лято обаче той ще бъде в морската столица на почивка със семейството си.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.