Община Варна се включи в Националната здравна кампания за борба с хипертонията „Месец май за мерене“ по повод 17 май – Световният ден за борба с хипертонията. Тази година събитието е под надслов „Измерване, което спасява живот“.

Днес гражданите имаха възможност да измерят кръвното си налягане в мобилен медицински пункт, разположен на входа на Морската градина. Желаещите могат да направят това и утре (събота) от 10:00 часа до 16.00 часа.

Община Варна си сътрудничи активно с Българска лига по хипертония във връзка с провеждането на различни скринингови мероприятия и инициативи за повишаване информираността на гражданите, каза заместник-кметът по здравеопазването в Община Варна Снежана Апостолова. Тя участва в пресконференция по повод кампанията заедно с водещи специалисти в областта на сърдечните заболявания.

„Май месец за мерене“ е глобална кампания, насочена към повишаване на осведомеността за рисковете от високото кръвно налягане, потенциалните дългосрочни последици и значението на профилактиката на социалнозначимото заболяване. Това е най-голямата в света публична кампания за скрининг на кръвното налягане.

Организатор на кампанията е Българска лига по хипертония, съвместно с Български червен кръст, Асоциация на студентите медици в България, Българска студентска фармацевтична асоциация, медицинските университети в страната и общините.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.