Къщата, в която е живял създателят на Морската градина във Варна Антон Новак ще бъде превърната в музей. Общината вече е придобила собствеността върху нея и е започнало техническото и обследване. Това съобщи кметът на града Иван Портних.

"Там ще съберем архива на Антон Новак, който ще бъде и дигитализиран. Наследниците му са готови да предоставят на общината богат архив от снимки и кореспонденции. Част от тези материали не са били публикувани никога досега", поясни още кметът, пред Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.