Община Варна осигурява възможност за посещения на детска градина и ясла за децата на медиците, заради въведените ограничителни мерки срещу разпространението на COVID-19. От понеделник работещите в здравните заведения на територията на общината ще могат да ползват детска градина "Д-р Петър Берон" на бул. “Генерал Колев“ №92 и детска ясла "Приказен свят" - на ул. “Чаталджа“ №111. В дежурните групи е осигурено хранене, обучение, както и допълнителни образователни занимания, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“ към община Варна, съобщава "Live.Varna.bg".

Родителите трябва да попълнят заявление по образец в електронен вариант, което е достъпно на следния линк: https://we.tl/t-ZwKFRv6kJM. Попълненото заявление трябва да се изпрати на посочените електронни адреси.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.