Кметството във Варна нае ловец на змии заради нашествие на влечугите в града. Експертите обясняват появата им с извънредното положение от преди три месеца. Според тях, липсата на хора по улиците и парковете е довело змиите в града. Честата им поява в Морската градина и централната част на Варна накара общинската администрация да наеме специалист за справяне с проблема. Договор с него бе подписан договор миналата седмица. Само преди броени дни змия се бе появила в центъра на Варна и уплаши хората, които чакали на близката спирка. На място дошъл ловецът Боян Благоев и след няколко минути я открил в близката градинка.

"Когато е имало змия, нямам празно, взимам я. После, както е по закон, оттук и извън града ги пускам на някакво място, където те се чувстват вкъщи." - споделя Боян.

Откакто е нает от общината, той се е отзовавал на десетки сигнали. Обикновено успява да стигне до мястото за около двадесет минути, но не винаги успява да открие змията. Досега е уловил шест - всички са смокове.

Съветва хората, когато видят змия, да не се опитват да я наранят, защото са защитени от закона.

"Далеч от нея. Нямат работа там. Да знаете животното е по-уплашено от нас хората. Така че най-добрият вариант е 112 и дежурният вече ме изпраща на адреса." - обяснява Боян.

Преди години и той е изпитвал ужас от змиите, но решава, че единственият начин да преодолее страховете си е да си вземе змия за домашен любимец. Така постепенно ги изучава и когато разбира, че се търси ловец на змии във Варна, не се колебае. Най-често змии се срещат в мазета и тревисти местности, но се случва да пропълзят и в автомобили. Успокояващото в случая е, че в града много рядко има отровни видове.

У нас се срещат 17 вида змии. Пет от тях имат способността да произвеждат токсини, но само на два вида отровата е опасна за човека. Това са усойницата и пепелянката.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.