За първи път няколко населени места от община Вълчи дол ще се включат през тази година в кампанията за популяризиране на активния живот "Нестле за Живей Активно! 2020", съобщиха днес от общината. Инициативата ще се проведе на 21 септември в рамките на Европейската седмица на мобилността.
Вече са очертани пешеходните маршрути в отделните селища от общината, които ще участват в кампанията. В село Стефан Караджа походът ще бъде до едноименната хижа в района. Жителите на село Михалич ще ходят по маршрут от центъра до ловно-рибарската хижа "Кайнака". Желаещите да се присъединят към инициативата във Вълчи дол ще се съберат до сградата на Средно училище "Васил Левски" в града и ще ходят до Спортния комплекс "Петко Сираков".

Кампанията е дългосрочен проект, чиято цел е да популяризира движението, спорта и балансираното хранене, припомнят от общината. Партньори на инициативата са министерство на младежта и спорта, национални експерти по хранене и спорт и НСОРБ.

За ръководството на община Вълчи дол включването в инициативата е надежда да се повишат знанията на хората за ползите от активния начин на живот и балансираното хранене.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.