Община Долни чифлик предприе конкретни действия и меркисрещу дивото къмпингуванена територията на Черноморското крайбрежие в землището на селата Ново Оряхово и Шкорпиловци.

В началото на месец април тази година, след сигнал за незаконно разположени кемпери, каравани и други съоръжения, със заповед на кмета на община Долни чифлик,комисия е извършила проверка в землището на с. Ново Оряхово и с. Шкорпиловци. Проверката е във връзка с чл. 10а и чл. 30, ал. 1-3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) за опазване от къмпингуващи с кемпери, каравани, палатки и МПС в посочените територии.

Установени са били множество нарушения:

В района на местност Камчийски пясъци, в землището на с. Ново Оряхово, община Долни чифлик, са били паркирани 6 каравани и 1 микробус и 1 ремарке без регистрационни номера. Проверяващите са намерили постройка от дървени палети, натрупан дървен материал, маси, столове, гуми, шезлонги, хладилник, бетонови блокчета, пейки, метално барбекю и мивки.

В района на местност Изгрев-Хоризонт, в землището на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, са били паркирани 55 каравани, от които само 11 са били с регистрационни номера, и 1 бус. Имало е 7 палатки, маси, столове, метална конструкция на шатра, а караваните са имали табели, че са охранявани от СОТ.

В землището на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, са били разположени 2 каравани, маса, столове, пейки, гуми, дървени палети и мивка.

Комисията не е установила собствениците на неправомерно паркираните каравани, на палатките и на другите обекти, а за установените нарушения е бил сезиран по компетентност директорът на Областна дирекция на МВР – Варна, за ангажиране на административно наказателна отговорност на нарушителите.

След констатираните нарушения Община Долни чифлик е предприела незабавно действия по компетентност. Поръчани и изработени са стикери, в които е бил посочен 26 април 2024 година като краен срок за доброволно премахване на незаконно разположените кемпери, каравани и съоръжения. При разлепването на стикерите е било установено, че каравани има останали само в местност Изгрев-Хоризонт.

След излъчването и на репортаж по Канал 1 на БНТ, който показа реалната картина на подготовката за диво къмпингуване в защитената местност в района на с. Ново Оряхово, караваните и палатките са били премахнати.

Община Долни чифлик е изработила и до края на тази седмица ще постави обозначителни и информационни табели в района на м. Камчийски пясъци и м. Изгрев-Хоризонт в землището на с. Шкорпиловци. Те забраняват разполагането на кемпери, каравани, палатки и паркирането на МПС в посочените територии.

Припомняме, че съгласно разпоредбата на чл.10а, ал.4 от ЗУЧК, палатки, кемпери или каравани не могат да бъдат разполагани в границите на защитени територии - природна забележителност и защитена местност, каквито са посочените територии.

Идната седмица, на 26 април 2024 г., когато изтичапредупредителният срок за доброволно премахване на незаконно разположените кемпери, каравани и други съоръжения, предстои нова проверка.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.